Underviserworkshop - keep it simple...

Per Roager, forfatter og foredragsholder, master i kommunikation og coaching afholdt i februar en meget inspirerende underviserworkshop
– Keep it simple på Frøslevlejrens Efterskole.

Formålet var at skabe et godt udgangspunkt for et nyt spirende samarbejde mellem Aabenraa Bibliotekerne og Efterskolerne i
Aabenraa Kommune samt at ”klæde os bedre på” til at håndtere de UNGE både i bussen, i bibliotekerne og på efterskolerne.
Workshoppen var en fin blanding af gruppeøvelser, individuel dialog/coaching og anerkendende teknikker.

Vi fik en god introduktion til generation X, Y og Z og de overordnede forskelle mellem generationerne krydret med Per Roagers
egne livserfaringer, som berørte os dybt.

Det var en god fælles opstart med lærere ved Efterskolerne og biblioteksansatte ved Aabenraa Bibliotekerne. Vi har fået et godt
indblik i hinandens hverdag, da der også var megen vidensdeling på tværs af fagrelationerne.

Et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde med Efterskolerne.

Per Roager havde hele tiden et godt overblik og helt styr på, at vi fik en masse information og samtidig mest mulig udbytte af workshoppen.

Efterskolerne kommenterede: ”Roager er bestemt værd at høre på”! Det var en fantastisk god oplevelse, som vi varmt kan anbefale.

Med venlig hilsen

Hanne Trøstrup
Udviklingsleder Børn & Boblebussen
Aabenraa Bibliotekerne
www.aabenraabib.dk